مراکز صنعتی و تجارتی

در شهر جلال آباد فعالیت های صنعتی در مقایسه با وسعت شهر بسیار محدود است. در این شهر کارخانه های کوچکی که بیشتر در قلب شهر فعالیت می کنند وجود دارد. سکتور های اصلی تولیدی این شهر را تهیه سنگ های ماربل، لباس دوزی،‌ تولید اچار،‌ شات، یخ،‌دیگ بخار، صابون،‌پودر لباسشویی و محصولات لبنی تشکیل میدهد. شهروندان جلال آباد عموماً مشغول کاروبار های کوچک،‌ فروشگاه ها،‌ فابریکات تولیدی کوچک، هوتل ها ، رستورانت ها و دیگر تجارت های خرد هستند. شهر جلال آباد دارای ساحات تجارتی پلانی و غیر میباشد که در مرکز شهر مارکیت ها و دوکان ها به شدت متراکم است.

با انکه در ۲۲ کیلومتری جنوب شرق شهر جلال آباد پارک صنعتی حصارشاهی که توسط کمک های بانک جهانی ساخته شده موقعیت دارد اما کمبود برق باعث محدوود شدن فرصت های رشد صنعتی و اقتصادی گردیده. در حالیکه،‌اقتصاد های شهری توسط تنوع سکتورهای صنعتی و فرصت های تجارتی مشخص میگردد. برای حمایت رشد پایدار شهر جلال اباد برای کار بیشتری نیاز دارد تا بتواند زیربنا های حمایوی خویش را جهت انکشاف تجارت و ایجاد فرصت های کاری اماده بسازد.      

     

صنعتی ځایونه

صنعتی ځایونه