تماس با ما

سرک شاروالی، شهر جلال آباد

ولایت ننگر هار،‌افغانستان

 

34.432593378088, 70.458107605568

معلومات برای تماس

شاروالی جلال آباد
+93-0789990698
info@jalalabad-m.gov.af