در باره شهر

معرفی مختصر شهر جلال آباد

شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار یکی از پنج شهر بزرگ و مرکز زون شرق کشور است که در همسایگی پاکستان و مرکز ترانزیتی زون شرق کشور میباشد. شاروالی جلال آباد در سال ۱۳۱۲ خورشیدی تشکیل گردیده که نفوس شهر جلال اباد به اساس معلومات اداره مرکزی احصایه سال ۱۳۵۷ دارای  ۲۶۸،۶۳۷ تن و به اساس آمار شاروالی جلال اباد بیش از یک میلیون تن میباشد. شهر جلال اباد داری حدود ۴۰،۰۰۰ واحد های مسکونی میباشد. شهر جلال آباد در قسمت شمال ولایت ننگرهار قرار داشته ودارای تقریبآ ۱۲۷ کیلومتر مربع مساحت می باشد. زمین های زراعتی با بزرگی ۴۴  فیصد مساحت شهر را احتوا کرده و بر شهر تسلط دارد. بیشترین ساحات رهایشی و تراکم خانه ها بین نواحی اول ، دوم، سوم ،چهارم و پنجم میباشد.

شهر جلال اباد دارای ۹ ناحیه میباشد و  شاروالی جلال اباد در حدود ۲۱۵ نفر کارکنان خدمات ملکی در تشکیل خویش دارد، در حدود ۷۰۱ تن قراردادی و اوسط نسبت کل کارکنان شاروالی یک کارمند بالای۵۶ خانه می باشد.

City Image