تعلیمې مرکزونه

ښوونه او روزنه:

د پوهنې ریاست دمعلومات له مخې د  پخوا په پرتله د جلال آباد ښار اوسيدونکو ته د زده کړي په برخه کې  لاډېري اسانتياوي برابري شوي چې د تعليم په برخه کې د دولتې ښوونځېو ترڅنګ يو شمېر خصوصې تعلیمي ادارو هم په ځانګړو برخو لکه د لیک لوست د زده کړو ،او دينې مدرسو کې د زده کړو او روزنې زميني برابري کړي چې ۶۵٪ نارينه او ۳۵٪ ښځينه پکې په زده کړو بوخت دې.

Description: 12لاندې جدول په دولتي او خصوصي ښوونځېو کې د زده کوونکو شمېر په ګوته کوې

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

په جلال آباد ښار کې لاندې عمده پوهنتونونه شتون لري:

د ننګرهار پوهنتون- د ننګرهار پوهنتون یو له دولتي پوهنتونونو څخه دی چې په ۱۳۴۲ کال کې تاسيس او د محمد ظاهر شاه د سلطنت په دوره کې د معارف وزير (علي احمد ) لخوا افتتاح شو. د ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷ تحصیلي کال د ارقامو له مخې  ۱۳۸۰۰ نارينه محصلين او ۱۲۶۳ تنه ښځينه محصلينې پکې په  زده کړو بوخت دي په ياد پوهنتون کې  د ۴۹۶ تنه نارينه او ۱۹ تنه ښځينه ښوونکو له لوري په لاندې څانګو کې د تدريس چاري پرمخ وړل کېږي

د استادانو تعداد

د محصلينو تعداد

څانګې/ پوهنځې

د موسس نوم

د تاسيس کال

د پوهنتون نوم

شمېره

ښځينه

نارينه

ښځينه

نارينه

۱۹

۴۹۶

۱۲۶۳

۱۳۸۰۰

طب پوهنځی

د محمدظاهر شاه د سلطنت دوري د پوهنې وزير (علي احمد) لخوا افتتاح شوی

۱۳۴۲

ننګرهار پوهنتون

۱

انجنيري پوهنځی

۲

زراعت پوهنځی

۳

اقتصاد پوهنځی

۴

حقوق او سياسي علومو پوهنځی

۵

وترنري علومو پوهنځی

۶

ژبو او ادبيات پوهنځی

۷

ژورناليزم پوهنځی

۸

شرعيات پوهنځی

۹

عامه اداري پوهنځی

۱۰

ښوونې او روزنې پوهنځی

۱۱

ساينس پوهنځی

۱۲

کمپيوټر ساينس پوهنځی

۱۳

طب پوهنځي تدريسي روغتون

۱۴

د یادونې وړ ده چې د ننګرهارپوهنتون په یوه څانګه کې د دوکتورا او پنځو نورو څانګو کې د ماسترۍ برنامې هم په مخ وړي.

سرچېنه: د ننګرهار پوهنتون ریاست ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷  کال

خراسان پوهنتون:  یو خصوصي پوهنتون دی چې په ۱۳۸۶ کال کې تاسیس شوی دی، په ذکر شوي پوهنتون کې د لاندې پوهنځيو سربيره په اقتصاد برخه کې د ماسترۍ برنامه هم پرمخ وړل کېږي.

د استادانو تعداد

د محصلينو تعداد

څانګې/ پوهنځې

د موسس نوم

د تاسيس کال

د پوهنتون نوم

شمېره

ښځينه

نارينه

ښځينه

نارينه

۰

۶۵

۸۰

۲۲۲۰

اقتصاد پوهنځی

احمد طارق   کمال

۱۳۸۶

خراسان پوهنتون

۱

انجنيری پوهنځی

۲

کمپيوټر ساينس پوهنځی

۳

بشري علومو پوهنځی

۴

ژورناليزم

۵

انګليسی ژبی ادبيات

۶

حقوقو پوهنځی

۷

د اقتصاد په برخه کې د ماسترۍ برنامه

۸

سرچينه: د خراسان پوهنتون اداره ۱۳۹۹ – ۱۳۹۹ تعليمې کال

 

 

 

 

آریانا د لوړو زده کړو مؤسسه: دا مؤسسه په ۱۳۸۸ کال کې  تاسیس او راجستر شوی ذکر شوي چې د معالجوي طب،حقوق او سياسي علوم، اقتصاد او انجنيرۍ څانګې لري چې په يادو څانګو کې په لاندې شمېر محصلين روزي.

د استادانو تعداد

د محصلينو تعداد

څانګې/ پوهنځې

د موسس نوم

د تاسيس کال

د پوهنتون نوم

شمېره

ښځينه

نارينه

ښځينه

نارينه

۳

۱۰۷

۱۹۹

۱۸۰۲

معالجوی طب

الحاج محقق عبدالحق دانشمل

۱۳۸۸

اريانا د لوړو زده کړو مؤسسه

۱

حقوق او سیاسي علوم

۲

اقتصاد پوهنځی

۳

انجنيری پوهنځی

۴

سرچينه: اريانا د لوړو زده کړو موسسې اداره ۱۳۹۹ – ۱۳۹۹ تعليمې کال

 

سپین غر د لوړو زده کړو مؤسسه:  د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه چې په ۱۳۸۶ کال  کې تاسیس شوی او په لاندې څانګو کې محصلين روزي .

د استادانو تعداد

د محصلينو تعداد

څانګې/ پوهنځې

د موسس نوم

د تاسيس کال

د پوهنتون نوم

شمېره

ښځينه

نارينه

ښځينه

نارينه

۳

۶۹

۲۰۰

۱۲۲۹

معالجوي طب

دوکتور خير محمد  مومند

۱۳۸۶

سپین غر د لوړو زده کړو مؤسسه

۱

ستوماتو لوژي

۲

طبي تکنالوژي

۳

سرچينه: سپين غر د لوړو زده کړو مؤسسې اداره ۱۳۹۹ – ۱۳۹۹ تعليمې کال

 

الفلاح د لوړو زده کړو مؤسسه: په ۱۳۹۰  کال کې په جلال آباد کې ثبت شوې ده او په لاندې څانګو کې د محصلينو د روزلو چاري پرمخ وړي.

 

د استادانو تعداد

د محصلينو تعداد

څانګې/ پوهنځې

د موسس نوم

د تاسيس کال

د پوهنتون نوم

شمېره

ښځينه

نارينه

ښځينه

نارينه

۷

۱۰۴

۲۰۷

۲۵۹۳

حقوق او سياسي علوم

ډاکتر سیدمعشوق   سادات

۱۳۹۰

الفلاح پوهنتون

۱

اقتصاد

۲

ژورناليزم

۳

شرعيات

۴

انجنيري

۵

سرچينه: الفلاح د لوړو زده کړو مؤسسي اداره ۱۳۹۹ – ۱۳۹۹ تعليمې کال

 

 

التقوی د لوړو زده کړو مؤسسه:  د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه چې په ۱۳۹۰ کال کې په جلال آباد ښار کې تاسیس او راجستر شوې ده. چې په لاندې ذکر شوو څانګو فعاليت کوي.

د استادانو تعداد

د محصلينو تعداد

څانګې/ پوهنځې

د موسس نوم

د تاسيس کال

د پوهنتون نوم

شمېره

ښځينه

نارينه

ښځينه

نارينه

۰

۷۸

۱۷۳

۳۷۹۳

حقوق او سیاسي علوم

انجنير امان الله   امان

۱۳۹۰

التقوا د لوړو زده کړو مؤسسه

۱

اقتصاد

۲

سرچينه: التقوا د لوړو زده کړو مؤسسې اداره ۱۳۹۹ – ۱۳۹۹ تعليمې کال

 

روښان د لوړو زده کړو مؤسسه: د لوړو زده کړو  خصوصي مؤسسه چې په ۱۳۹۰ کال کې رامنځته شوي چې په لاندې څانګو کې تر ليسانس درجې پورې محصلين روزي.

د استادانو تعداد

د محصلينو تعداد

څانګې/ پوهنځې

د موسس نوم

د تاسيس کال

د پوهنتون نوم

شمېره

ښځينه

نارينه

ښځينه

نارينه

۶

۱۱۴

۷۱۷

۲۷۴۸

معالجوي طب

نثار احمد

۱۳۹۰

روښان د لوړو زده کړو مؤسسه

۱

ستوماتو لوژي

۲

حقوق او سیاسي علوم

۳

اقتصاد

۴

سرچينه: روښان د لوړو زده کړو مؤسسې اداره ۱۳۹۹ – ۱۳۹۹ تعليمې کال

په ټوليزه توګه ويلای شو چې د۱۳۹۶-۱۳۹۷ تعليمې کلونو څخه تر۱۳۹۹-۱۳۹۹ تعليمې کلونو پورې په پورته يادو پوهنتونونو کې د ښځينه محصلينو په ګډون (۳۱۰۲۴) تنه محصلينوته د (۱۰۷۱) تنه ښځينه او نارينه استادانو لخوا  د ليسانس تر کچې د تدريس چاري پر مخ