مهمې اړیکې

 

                           د جلال اباد ښاروالی د مامورینو د اړیکو شمیری :

د اړیکی شیمره

دنده

نوم

شیمره

0700017587

ښاروال

الحاج لعل اغا کاکړ

 1.  

0700601617

مرستیال ښاروال

انجینر حکیم الدین

 1.  

0777213130

امر ساختمان

انجینر عبدالنصیر

 1.  

0700664109

مدیر اداری

محمد ظاهر

 1.  

0700643263

مدیر تحریرات

جلال الدین

 1.  

0700623861

مدیر ارشیف

عبدالرازق

 1.  

 

مدیر استخدام

حاجی عبدالوکیل

 1.  

0700608244

مدیر عمومی عواید

محمدا صف

 1.  

0798404303

مدیر املاک

حاجی عبدالبصیر

 1.  

0799414843

مدیر جواز

حاجی سکندر شاه

 1.  

0700607262

مدیر عمومی محاسبه

عبد السلام

 1.  

0700647236

مدیر کنترول

سید عباس

 1.  

 

مدیر تادیات

قطب عالم

 1.  

0793876365

مدیر حواله جات

محمد عمر

 1.  

0789838102

مدیر عمومی ناحیه 2

محمد اصف برید

 1.  

0700382101

مدیر عمومی تفتیش

عبیدالله اغا

 1.  

0700613111

معاون تفتیش

شفیع الله

 1.  

0700648121

مدیر تنظیفات

بریالی

 1.  

0700596541

معاون تنظیفات

شهزاده

 1.  

0777602407

مدیر خدمات

داکتر نوید احمد

 1.  

0700877705

مدیر ترانسپورت

امان الله

 1.  

0700606008

مدیر جنسی

میاول خان

 1.  

0700605481

معاون خدمات

حاجی بشیر

 1.  

0700647005

مدیر عمومی پلان

حاجی عبدالحلیم

 1.  

0700604042

مدیر تحصیلات

عبدالقیوم

 1.  

0777537100

مسؤل نشرات

سمیع الله ساپی

 1.  

0799141827

مدیر نشرات

انجینر روح الله

 1.  

0700630960

معاون ساختمان

انجینر عبدالله

 1.  

0772249409

لومړی ناحیی مدیر

سلیمان اسحق زی

 1.  

0777141489

دریمه ناحیی مدیر

محمد هلال

 1.  

0799825777

څلورمی ناحیی مدیر

عبد العلیم

 1.  

0700604030

پنځمه ناحیه

حاجی غلام حضرت

 1.