د جلال آباد ښاروالۍ اداري مجلس ترسره شو .

د جلال آباد ښاروالۍ اداري مجلس ترسره شو
د جلال آباد ښاروالۍ اداري مجلس ددې ښاروالۍ د ښاروال ریاض الله درمل په مشرۍ ترسره شو . ننې مجلس د تېر په څېر د قران کریم په څو مبارکو ایتونو پېل شو او د جوړې شوې اجنډا له مخې په بېلابېلو موضوعاتو لکه مالي کال له پېل څخه تر اوسه پورې د عوایدو میاشتنې مقایسوي راپور د ( ب ا ) فورمونو په پرتلې سره ، د بریښنا د لینونو د منظم کولو لپاره مناسبه طرحه ، پنځمې ناحيې اړوند پارک او نورو مهمو موضوعاتو خبرې او د مجلس د برخه والو امرین صاحبانو اولویو مدیرانو نظرونه ، وړاندیزونه او تایید واخستل شو .