جلال آباد ښاروالۍ د میزان میاشتې حساب ښاریانو ته ورکړ .!

 

د جلال اباد ښاروالۍ سرپرست انجنير حکيم الدين عمرخېل نن د انعکاس تلويزيون د يوې ځانګړى خپروني له لياري د ميزان مياشتې د ترسر کړو کارونو او لاسته راوړنو په اړه ښاريانو ته حساب ورکړ . ښاروال زياته کړه جلال اباد ښاروالۍ تل هڅه کړې چې په ريښتينې بڼه ښاريانو ته د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې خدمات وړاندي کړي . او د خپلو لاسته راوړنو او ترسره کړو فعاليتونو په اړه حساب ورکړي .
د يادوني ده چې جلال اباد ښاروالۍ له تېر څه د پاڅه يو ه کال راهيسې مياشتنى ، ربعوار او کلني دا ډول د حساب ورکونې غونډي او خپروني جوړوي . چې د ښاريانو د رضايت سبب ګرځيدلي او پر ښاروالۍ د خلکو د اعتماد پياوړتيا ته کار شوي .! جلال آباد ښاروالۍ د میزان میاشتې حساب ښاریانو ته ورکړ .!

د جلال اباد ښاروالۍ سرپرست انجنير حکيم الدين عمرخېل نن د انعکاس تلويزيون د يوې ځانګړى خپروني له لياري د ميزان مياشتې د ترسر کړو کارونو او لاسته راوړنو په اړه ښاريانو ته حساب ورکړ . ښاروال زياته کړه جلال اباد ښاروالۍ تل هڅه کړې چې په ريښتينې بڼه ښاريانو ته د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې خدمات وړاندي کړي . او د خپلو لاسته راوړنو او ترسره کړو فعاليتونو په اړه حساب ورکړي .
د يادوني ده چې جلال اباد ښاروالۍ له تېر څه د پاڅه يو ه کال راهيسې مياشتنى ، ربعوار او کلني دا ډول د حساب ورکونې غونډي او خپروني جوړوي . چې د ښاريانو د رضايت سبب ګرځيدلي او پر ښاروالۍ د خلکو د اعتماد پياوړتيا ته کار شوي .!