جلال آباد ښاروالۍ خپل د کرکټ لوبغالې په اجاره ورکوي.!

جلال آباد ښاروالۍ خپل د کرکټ لوبغالې په اجاره ورکوي.!
جلال آباد ښاروالۍ ریاست خپل اړوند لومړۍ ناحيه کې واقع بهسودو پل ترڅېرمه د کرکټ لوبغالې ( د بهسودو پله هوټلونو ترڅنګ ) په اجاره ورکوي . که څوک يې د اجارې خیال ولري د اعلان د نشر څخه تر یو ویشت ورځو پوري د نوموړي ریاست د قراردادونو مدیریت ته ورشي . شرطپاڼه کتلې شي تضمین اخستل کیږي .!